Ads
ข่าวจาก ศธจ.ลำปาง
Loading...
  • ข่าวความเคลื่อนไหว
  • แจ้งโรงเรียน
  • ดาวน์โหลด

ข่าวความเคลื่อนไหว

แจ้งโรงเรียน

ดาวน์โหลด

Latest Posts

ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ที่ภาค 15

ตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา  สพม.เขต 35 โรงเรีนนเถินวิทยา สพม.เขต 35 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3...
Read More

ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ที่ภาค 15

ตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โรงเรียนวังเหนือวิทยา  สพม.เขต 35 โรงเรีนนเถินวิทยา สพม.เขต 35 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา สพป.ลำปาง เขต 3...
Read More

สาระน่ารู้

แจ้งโรงเรียน

ดาวน์โหลด